موارد

https://www.zhhimg.com/mineral-casting-one-stop-solutions/

گرانیت ریخته گری معدنی برای دستگاه CNC

این مجموعه قاب ماشین CNC ماشین ریخته گری با پیچ و ریل است.