درج می کند

  • Standard Thread Inserts

    درج های موضوع استاندارد

    درج های نخ به گرانیت دقیق (گرانیت طبیعت) ، سرامیک دقیق ، ریخته گری مواد معدنی و UHPC چسبانده می شوند. درج های رزوه ای 0-1 میلی متر زیر سطح (با توجه به نیاز مشتریان) قرار می گیرند. ما می توانیم ورودی های نخ را با سطح (0.01-0.025 میلی متر) هم سطح قرار دهیم.

  • Custom Inserts

    درج های سفارشی

    ما می توانیم انواع مختلف درج های ویژه را مطابق نقشه مشتری طراحی کنیم.