اندازه گیری سرامیک

 • Precision ceramic square ruler

  خط کش مربع سرامیکی دقیق

  عملکرد خط کش های سرامیکی دقیق مشابه خط کش گرانیت است. اما سرامیک دقیق بهتر است و قیمت بالاتر از اندازه گیری گرانیت دقیق است.

 • Custom Ceramic air floating ruler

  خط کش شناور سرامیکی سفارشی

  این خط کش شناور هوا گرانیت برای بازرسی و اندازه گیری مسطح و موازی است…

 • Precision Ceramic Straight Ruler

  خط کش سرامیکی دقیق

  این سرامیک لبه مستقیم با دقت بالا است. از آنجا که ابزارهای اندازه گیری سرامیک مقاوم تر از سایش هستند و از ثبات بهتری نسبت به ابزارهای اندازه گیری گرانیت برخوردارند ، ابزارهای اندازه گیری سرامیک برای نصب و اندازه گیری تجهیزات در زمینه اندازه گیری بسیار دقیق انتخاب می شوند.