بلوک سنج

  • Precision Gauge Block

    بلوک سنج دقیق

    بلوک های گیج (همچنین به عنوان بلوک های گیج ، سنج های یوهانسون ، لغزنده ها یا بلوک های جو شناخته می شوند) سیستمی برای تولید طول دقیق هستند. بلوک سنج فردی یک بلوک فلزی یا سرامیکی است که به صورت دقیق آسیاب شده و به ضخامت خاصی چسبیده است. بلوک های اندازه گیری در مجموعه ای از بلوک ها با طیف وسیعی از طول های استاندارد ارائه می شوند. هنگام استفاده ، بلوک ها روی هم قرار می گیرند تا طول (یا ارتفاع) دلخواه را تشکیل دهند.