سرامیک لبه مستقیم

  • Precision Ceramic Straight Ruler

    خط کش سرامیکی دقیق

    این سرامیک لبه مستقیم با دقت بالا است. از آنجا که ابزارهای اندازه گیری سرامیک مقاوم تر از سایش هستند و از ثبات بهتری نسبت به ابزارهای اندازه گیری گرانیت برخوردارند ، ابزارهای اندازه گیری سرامیک برای نصب و اندازه گیری تجهیزات در زمینه اندازه گیری بسیار دقیق انتخاب می شوند.