موازی گرانیت

  • Precision Granite Parallels

    موازی گرانیت دقیق

    ما می توانیم موازی گرانیت دقیق با اندازه های مختلف تولید کنیم. نسخه های 2 Face (تمام شده در لبه های باریک) و 4 Face (از هر طرف تمام شده) به صورت درجه 0 یا درجه 00 /درجه B ، A یا AA در دسترس هستند. موازی گرانیت برای انجام دستگاه های ماشینکاری یا موارد مشابه در مواردی که یک قطعه آزمایشی باید بر روی دو سطح صاف و موازی تکیه داده شود ، بسیار مفید است و اساساً یک صفحه مسطح ایجاد می کند.