به ما بپیوند

  • Recruiting Mechanical Design Engineers

    استخدام مهندسین طراحی مکانیک

    1) نقاشی نقاشی هنگامی که نقشه های جدیدی می آید ، مهندس مکانیک باید تمام نقشه ها و اسناد فنی مشتری را بررسی کند و مطمئن شود که شرایط مورد نیاز برای تولید کامل است ، نقاشی دو بعدی با مدل سه بعدی مطابقت دارد و نیازهای مشتری با آنچه که ما نقل کردیم مطابقت دارد. اگر نه ، ...
    بیشتر بخوانید