تخت ماشین

  • Mineral Filling Machine Bed

    تخت دستگاه پرکن مواد معدنی

    سازه های فولادی ، جوش داده شده ، پوسته فلزی و ریخته گری با ریخته گری معدنی اپوکسی رزین کاهنده ارتعاش پر شده اند

    این ساختارهای کامپوزیتی با ثبات طولانی مدت ایجاد می کند که همچنین سطح عالی از استحکام استاتیک و دینامیکی را ارائه می دهد

    همچنین با مواد پر کننده جذب کننده اشعه موجود است