موارد

سیستم گرانیت گرانیت با دقت فوق العاده بالا

مونتاژ گرانیت ساخته شده توسط Jinan Black گرانیت

https://www.zhhimg.com/anti-vibration-system-product/

سیستم گرانیت گرانیت با دقت فوق العاده بالا برای جوهر افشان. پایه توسط Zhangqiu Granite با اندازه 4500mm x 4000mm x 450mm ساخته شده است. Gantry (پل گرانیت + ستون گرانیت) ساخته شده توسط Jinan Black Granite.

https://www.zhhimg.com/portable-support-surface-plate-stand-with-caster-product/

این مجموعه گرانیت برای ایستگاه پروب ساخته شده است. 6000 میلی متر در 4600 میلی متر دقت: 0.009 میلی متر

ما راه حل یک مرحله ای را برای مشتریان ارائه می دهیم. مشتریان می توانند زمان و هزینه بیشتری را ذخیره کنند و سپس بر تحقیق و توسعه تمرکز کنند.