سهام گرانیت سیاه جینان هر روز کمتر می شود

سهام گرانیت سیاه جینان هر روز کمتر می شود

به دلیل سیاست های زیست محیطی ، برخی از مواد معدنی بسته شده اند. سهام گرانیت سیاه جینان هر روز کمتر می شود. و قیمت مواد گرانیت سیاه Jinan در حال افزایش و افزایش است.

105356731 105356941

پس از صد سال وقار ، محیط به طور کامل نابود شده بود.

105356201

دولت تدابیری را برای حفاظت سریع از محیط زیست محلی اتخاذ می کند.

105357201 105357171

امیدوارم انسان بتواند با طبیعت دوستانه رفتار کند.

 


زمان ارسال: 29 اوت -2021